LOVE 2 LOVE

love sick

خیانت!!

خیانت تنها این نیست که شب را در کنار دیگری بگذرانی

خیانت می تواند دروغ دوست داشتن هم باشد

خیانت این نیست که در خفا دستت را در دست دیگری بگذاری

خیانت می تواند آوردن اشک به دیدگان معصومی باشد

خیانت تنها این نیست که به دیگری بگویی دوستش داری

خیانت می تواند نگفتن حرف دل نیز باشد

خیانت تنها این نیست که آغوشت را به روی دیگری بگشایی

خیانت می تواند پنهان کردن عشق نیز باشد

خیانت تنها این نیست که سرت را به شانه ی دیگری تکیه دهی

خیانت می تواند دریغ کردن شانه ات از عشق باشد

خیانت تنها این نیست که اشک هایت را دیگری پاک کند

خیانت می تواند پنهان کردن اشک هایت باشد

خیانت تنها در جسم تو نیست

خیانت می تواند در فکرت باشد
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 0:15  توسط mahsa  |